HOME > 제품 소개 > 커피기기 > 전자동머신 > Schaerer

Schaerer

 
작성일 : 15-04-28 15:26
Factory
 글쓴이 : 메이드케이 조회 : 773  

모   델   명     Coffee Factory
전 기 사 양     220V, 2.2kw, 10A
규         격     W 330 x D 550 x H 665
보일러 개수    2개(각 2kw)
특   장   점    *Option: 카푸치노/라떼, 핫초코/녹차라떼
                   터치스크린 방식 컨트롤 패널
                   높낮이 조절 디스펜서(상,하)
                   세련되고 견고한 디자인
                   대화형 LCD 메뉴창으로 프로그래밍
                  접근통제(청소, 메뉴 외 세팅)